2 minus 1 veje bliver mere udbredte i Esbjerg Kommune

Syv strækninger ændrer status fra almindelig vej til at blive 2 minus 1 veje. Vejtypen bruges til at skabe bedre forhold for cyklister og gående, og nu gør Esbjerg Kommune klar til at omlægge 10 km, hvoraf den længste løsning etableres på Bjerrumvej ved Ribe.
Medio maj begynder arbejdet, der skal forvandle de første veje til vejtypen 2 minus 1 vej. Når en vej bliver til en 2 minus 1 vej fjernes de to velkendte vejbaner, som leder trafikken i hver sin kørselsretning. I stedet laves der én kørebane midt på vejen, som markeres med brede stiplede linjer i hver side af vejen. Dermed skabes der områder i vejkanten, som de bløde trafikanter skal bruge.

Første etape begynder ved Ribe Ifølge planen bliver det i første omgang 4,6 km på Bjerrumvej ved Ribe. Fra Ringvejen, hvor den dobbeltrettede cykelsti slutter, glider vejen over i en 2-minus-1-vej til svinget nordpå mod Kammerslusen. Arbejdet starter medio maj, men kan dog kun gå i gang, hvis vejret holder forholdsvist tørt. Arbejdet forventes afsluttet ultimo maj.   Med i den første etape af nyetableringer kommer også en strækning på ca. 325 meter, som skal gøre Veldbækvej ved Novrup mere sikker fra Novrupvej til Tjæreborgstien. Ved Grimstrup følger senere Egedalvej, hvor der fra Egebakken og ca. 650 meter mod nord etableres 2-minus-1-vej. ”2-minus-1 vejtypen fungerer godt på mindre befærdede veje, hvor mange cyklister også færdes, og det er et godt og sikkert alternativ til en cykelsti. Er man ikke vant til at bruge vejtypen, skal man lige vænne sig til at køre efter de nye forhold, hvor lavere hastighed og en hensyntagen til andre trafikanter er centralt for, at vejforløbet virker optimalt,” siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen.

Trafikanter deles om pladsen Når de tre første projekter er færdiggjort, kommer turen til de næste fire. Ved Tjæreborg er der planer om to strækninger på henholdsvis Sønderbyvej, hvor der fra Allerupvej i vestgående retning laves ca. 1,6 km med 2 minus 1 vej, og Nordre Strandvej står også for tur med ca. 1,7 km fra Solbjergvej frem til byskiltet. I den nordlige del af kommunen vil vejtypen dukke op på en strækning på 425 meter langs Guldager Stationsvej fra byskiltet og til Guldager Naturskole, MYRTHUE. Præstemarksvej vil få tilført 2 minus 1 vej på ca. 550 meter fra Tarphagevej til Guldager Idrætscenter. En fortsættelse af 2 minus 1 vejen til Hjerting Stien, afhænger af om der kan findes økonomi til en mindre vejudvidelse, der er nødvendig for at vejen er bred nok. ”Man kan hurtigt spotte en 2 minus 1 vej. De brede kantlinjer i hver side af vejen fortæller, at der her er mere plads til de bløde trafikanter. Bilisterne skal deles om pladsen, og kan trække ud over kantlinjerne, når der kommer modkørende,” uddyber Søren Heide Lambertsen.

Sådan kører du i bil på en 2 minus 1 vej
Kør på midten af vejen og træk kun ud på kantbanen, hvis der er modkørende bilister. Sæt farten ned, så du kan nå at reagere i god tid på modkørende. Vær opmærksom på cyklister og fodgængere – især hvis du skal passere en modkørende bilist.   

Sådan cykler du langs en 2 minus 1 vej
Kør på kantbanen, som du ville køre på enhver anden vej, men vær opmærksom på, at du skal dele området med andre trafikanter. Sæt farten ned, hvis du skal passere en fodgænger, der går på kantbanen. Kilde: Vejdirektoratet

DEL