Danmark er ét af kun fire EU-lande med nul flyafgifter

Mens vores nabolande har både moms og passagerafgifter på flyrejser, er Danmark ét af de kun fire lande i EU uden nogen former for flyafgifter.

Danmark, Cypern, Irland og Malta er de lande i EU, der ikke har nogen former for afgifter på flyrejser, viser en nyligt lækket rapport fra EU-Kommissionen.

Mens vores nabolande som Sverige, Norge og Tyskland både har passagerafgifter på flyrejser, og moms hvis de flyver indenfor landets grænser, så har Danmarks ingen afgifter på flyrejser overhovedet.

»Set fra et miljøsynspunkt er det en meget sølle position, som Danmark har, når vi nu er omgivet af lande, der faktisk gør et eller andet«, siger Jeppe Juul, der er transportpolitisk medarbejder i Det Økologiske Råd og præsident for den europæiske paraplyorganisation, Transport & Environment.

Danmark har ingen moms på nogen former for transport, men til gengæld har vi for eksempel brændstofafgifter på transport på landjorden.

»Når en bus kører til Berlin, så betaler vi brændstofafgifter for den. Men med et tilsvarende fly, der flyver dertil, så er der ikke nogen afgifter på brændstoffet. Også selvom begge dele er fossilt brændstof og belaster klimaet«, siger Jeppe Juul.

I øjeblikket er det dog forbudt at tage afgifter på flybrændstof i EU. Det skyldes, at EU’s Energibeskatningsdirektiv ikke tillader det, hvilket blandt andet er sket på grund af en bestemt fortolkning af international lov. Der er dog minimumsafgifter på diesel og andre typer brændstof.

Nu fastslår den lækkede rapport fra kommissionen, at EU godt må beskatte flybrændstof – så længe brændstoffet bliver tanket op i et EU-land.

»Hvis EU tillod at beskatte brændstoffet, så ville det klart være den nemmeste og mest direkte måde at lave en mere effektiv klimabeskatning på flyrejser«, siger Jeppe Juul.

Indfører man EU’s minimumafgift for brændstof på 2,5 kroner per liter, så vil Danmark ifølge rapporten sænke vores CO2-udledning fra flytrafik med 9 procent og samtidigt få en indtægt på 2,2 milliarder kroner om året fra afgifterne.

Den 20.-21. juni skal EU’s finansministre mødes i Haag for at diskutere flyafgifter. Der kommer næppe noget konkret ud af disse første møder, men selv hvis EU ikke ender med at implementere en løsning, er der stadig meget som Danmark kan gøre alene.

Ifølge Jeppe Juul underbyder Danmark i øjeblikket vores nabolande med den nuværende afgiftsfrie model, så flytrafik i praksis er billigere i Danmark end i landene omkring os.

Derudover har staten investeret stort i udbygningen af bl.a. Københavns Lufthavn, hvor man vil øge antallet af passagerer fra 30 millioner til 40 millioner om året. Og det er et problem, mener Jeppe Juul:

»Det virker jo ikke fornuftigt, at vi i Danmark ikke har nogen mål for flytrafikken, ikke har nogen virkemidler, og så heller ikke beskatter fly på samme måde, som vi beskatter transport på landjorden«.

Dog er der stadig mange gode initiativer. For eksempel har Københavns Lufthavn meldt ud, at de vil være CO2-neutrale i 2030 med deres egne aktiviteter (ikke selve flyselskabernes trafik). SAS har ligeledes meldt ud, at deres mål er at flyve med CO2-neutrale biobrændsler inden 2030.

CO2 fra transport udgør 27 procent af EU’s samlede drivhusgasudledning, og i løbet af de sidste fem år er CO2-udledningen fra flyrejser i EU steget med 26,3 procent.

DEL