Danmarks Naturfredning markerede i dag kampen i Esbjerg Kommune!

Anders Kronborg holdt velkomsttale hvorefter der blev gået en lang tur i Marbæk og Sjelborg området. Foto Ebbe Salomonsen

Af: Lene Memborg  Fotos Ebbe Salomonsen

I mere end 80 år har Danmarks Naturfredningsforening haft en lovsikret mulighed for at beskytte naturen ved at foreslå fredninger. Nu vil Dansk Folkeparti fratage foreningen retten til selvstændigt at foreslå fredninger. Hvis de får deres krav igennem, vil det fremover kun være sammen med kommuner eller staten, at Danmarks Naturfredningsforening kan foreslå at frede naturen. Konkret vil det medføre en alvorlig svækkelse af naturbeskyttelsen i Danmark, fordi mange fredninger ikke vil blive rejst.

Presset på naturen og landskabet er større end nogensinde før. Det er vores fællesarv i Danmark, der er i fare. Først var politikerne ude efter kysterne, så blev skovene truet, og nu er turen kommet til fredningerne.

Fredninger beskytter naturen for altid

Fredninger beskytter varigt vores vigtigste naturrigdomme, og i dag blev det markeret i bl.a. Marbæk og Sjelborg området, hvor GoEsbjerg var med. For fredningerne er også med til at sikre os muligheden for at færdes i det åbne land ad stier og markveje.

Uden en fredning var Skagen Gren formentlig fyldt med sommerhuse, Vestamager truet af en større bebygget Ørestad, Råbjerg Mile tilplantet for at standse sandvandringen, og Københavns Parker havde ikke haft den udstrækning, de har, hvis ikke Danmarks Naturfredningsforening i 1958 havde taget initiativ til, at de blev fredet. Desuden ville mange heder være opdyrket, skove fældet, strande bebygget og skønne landskaber fragmenteret.

Danmarks Naturfredningsforening står alene bag syv ud af ti af de fredninger, der rejses.

Fakta om Danmarks Naturfredning

Danmarks Naturfredningsforening er en medlems finansieret organisation uafhængig af privatøkonomiske og politiske interesser. Hovedformålet er at beskytte naturen. Kommunerne og staten skal tage flere politiske hensyn end hensynet til naturen, og derfor er det ikke givet, at de ønsker at være med til at frede. Danmarks Naturfredningsforening står alene bag syv ud af ti af de fredninger, der rejses. Hvis de fortsat skal beskytte naturen i Danmark, er den skal vi fortsat selvstændigt kunne rejse fredningssager uafhængigt og frit.

Hvis Danmarks Naturfredningsforening ikke længere kan foreslå nye fredningssager, kan der sandsynligvis forventes et dramatisk fald i antallet af nye fredninger. Du kan se mere om lovforslaget på https://www.fredningerifare.dk/

I 1937 gav den socialdemokratisk landsfader og naturven, Thorvald Stauning, civilsamfundsorganisationer retten til at foreslå et naturområde fredet. Naturen og almenvellets interesser skulle tilgodeses, så kommuner, stat og lodsejeres kortsigtede interesser ikke alene skulle afgøre beskyttelsen af naturen. Skagens Gren, Møns Klint, Mols Bjerge, Råbjerg Mile og Himmelbjerget er blandt de fire tusind fredninger, som er gennemført.

Den flotte natur i og omkring Marbæk kan hurtig komme i fare såfremt at DFs forslag vedtaget. Foto Ebbe Salomonsen
Det blev i dag markeret både i Ribe, Fanø og som her i området i Marbæk. Foto Ebbe Salomonsen
Både unge og gamle havde samlet sig i fælles gå tur i det naturskønne område Foto Ebbe Salomonsen
De offentlige stier kan hurtigt komme i fare såfremt lovforslaget vedtages. Foto Ebbe Salomonsen
Også de fire benede små hunde venner var med på gå turen som protest mod DFs forslag. Foto Ebbe Salomonsen