Der er plads til forbedringer – for kunsten i Esbjerg !

Færøerne i farver

Tekst og foto Ebbe Salomonsen

Kunstnerne arbejder under meget forskellige arbejdsforhold, mangler et fælles sted for udfoldelse.

Jeg har fulgt kunsten i flere år, det er spændene at følge med i hvad der sker i lokalområdet som nu er Esbjerg. Jeg benytter mig af de mange tilbud der er. For at følge den enkelte kunstner og besøge nye i deres arbejde og mange af disse besøg giver mig mulighed for at få en snak om deres arbejde og deres arbejdsvilkår. Nogle arbejder i værksteder, atelier eller gallerier med mere plads og kan leve af det de laver, andre har arbejde hjemme og har erhvervsarbejde ved siden af for få hverdagen til at være stabil

Flere af de kunstnere der deltager i blandt andet ”Kunstrunden” giver udtryk for at der mangler et tilbud til ”Udøvende kunstnere”. En bygning der er stillet til rådighed hvor der er plads til støjende og støvende maskiner og hvor der er plads til trykmaskiner, hvor der er adgang for alle kunstnere og at der plads og tid til fordybelse.  Men stedet findes ikke for de professionelle, der må et arbejde i gang, hvis det skal blive gennemført.

Der er et tilbud: ”Det Kreative Værksted” der ligger i underetagen i Tobakken. Her er der muligheder for tidsbegrænsede forløb hver uge. Det er en forening der driver denne aktivitet, og her er adgang for alle der vil afprøve ideer i keramik, glas, maleri, tekstil og strik og hækle. Aktiviteten drives af frivillige.

Esbjerg Kunstmuseum er et museum for moderne kunst og samtidskunst, der i samarbejde med danske og udenlandske kunstnere præsenterer nye tendenser i kunsten. Museet arrangerer fem-syv særudstillinger årligt og viser desuden sin faste samling i skiftende præsentationer, der etablerer forskellige overraskende dialoger mellem værkerne.

Museet fungerer som et æstetisk laboratorium, hvor kunstnere ofte får frirum til at afprøve anderledes ideer, og hvor traditionelle opfattelser af, hvad en udstilling er, udfordres og gentænkes. Det betyder, at der vedvarende eksperimenteres med udstillingen som medium, og at kunsten præsenteres på nye måder – for eksempel i sammenhæng med musik eller naturvidenskab.

På Esbjerg Kunstmuseum sættes kvaliteten af den enkelte gæsts oplevelser i centrum. Det drejer sig om, at hver eneste gæst – uanset alder og andre forudsætninger – får æstetiske oplevelser af høj og blivende kvalitet. Dette mål afspejles både i indretningen af museet, i udstillingsvirksomheden, i de eksperimenterende formidlingstiltag og i museets forskningsprogram i publikums reaktioner.

Har kunsten det godt i Esbjerg Kommune?

Mit svar er: Der er plads til forbedringer – Der er flere aktiviteter som fungerer fint, men der er også en gruppe kunsterne der har brug for en håndsrækning til nogle bedre arbejdsvilkår og her skulle Esbjerg Kommune begynde at prioritere bredere så flere af kunstnerne fik muligheden for blive bedre.

På kommunes hjemmeside under Kommuneplan finder jeg ”Kulturpolitikken 2012”

I Esbjerg Kommune vil vi fastholde og skabe gode fysiske rammer og betingelser både for professionelle og for amatørerne, så det er attraktivt at være udøvende inden for de forskellige kunstarter.

I mødet mellem amatører og professionelle vil vi udvikle og styrke kreativiteten og talentet i det enkelte menneske.

Vi vil skabe rammer, der giver grobund for at styrke vækstlaget inden for de forskellige kunstarter.

Vi vil opsøge og inddrage nye kulturbrugere samt styrke de professionelle aktærer for at sikre, at det enkelte menneske får kunst- og kulturoplevelser af høj kvalitet.

På tværs af kunstarter og institutionstyper vil vi fremme eksperimenterende og brugerinddragende måder at udvikle kulturtilbuddene på.

Kunstrådet udspringer af Esbjerg Kommunes Kulturpolitik, som blev vedtaget i november 2012. Esbjerg Kommunes byråd godkendte den 26. august 2013 forslaget til handlingsplanen for Kulturpolitikken, hvilket indebar udpegningen af et kommunalt Kunstråd med henblik på blandt andet at styrke den professionelle kunst og dennes netværk og synlighed i Esbjerg Kommune.

Kunstrådets vision er at fremme og styrke den æstetiske bevidsthed samt sætte fokus på kvalitet og nytænkning i Esbjerg Kommune.

 

En aktivitet i Esbjerg Kommune 2019

Wadden Tide

Wadden Tide er den første store kunstudstilling i Danmark med internationalt fokus på det danske vadehavsområdes kultur og natur. De deltagende kunstnere i 2019 er udpeget fra lande, som følger Den Atlantiske Trækrute – en rute, der forbinder fuglenes vinterkvarter mod syd med yngleområderne i nord.

Hensigten med Wadden Tide er – med kunsten som middel – at skabe fortællinger omkring det særegne ved Vadehavet, der i Danmark har status som både nationalpark og verdensarv.

Vi kalder Wadden Tide for ”en stedsspecifik skulpturudstilling ved vadehavet”, idet skulpturerne forholder sig specifikt til vadehavsområdet og fremstilles på selve udstillingsstedet.

Værkerne folder temaer ud, som knytter sig til kulturen og naturen ved Vadehavet, bemærkelsesværdige fortællinger og aktuelle problematikker, der knytter an til livet omkring verdenshavene i dag.

Wadden Tide kan opleves i perioden 31. august – 29. september 2019 i klitterne og på stranden ved Blåvandshuk.