Dødsstød til Biogasanlæg i Måde

Esbjerg kan ånde lettet op, planerne om et biogas anlæg i Måde er skrinlagt. Foto Modelfoto

Mange Esbjergensere kan nu ånde lettede op, da det står klart, at det meget omdiskuterede Biogasanlæg, der var på tegnebrættet fra Ørsted, ikke bliver til noget.

Det har været et ømtåleligt emne de seneste dage, og mange borgere har underskrevet en protest imod den planlagte placering af et biogasanlæg i Måde. Som argument har de slået hårdt på erfaringer fra Kalundborg, hvor der klages over kraftige lugtgener.

Som en frelsende engel i debatten, kommer der nu en klar udmelding fra både, venstreborgermester Jesper Frost Rasmussen og Socialdemokratiets gruppeformand Søren Heide Lambertsen om, at de to partier ikke vil lægge stemmer for et biogasanlæg, hvilket betyder, at der ikke kan samles flertal for anlægget.

Esbjerg by og dens borgere går dermed fri for de gener et eventuelt biogasanlæg kunne have haft medført.