Esbjerg Kommune scorer fornem førsteplads i trafiktest!

I alt 15 af landets kommuner ligger i den gode ende af "Guldkategorien" med 80 point eller derover. Illustration: Esbjerg Kommune

Når det drejer sig om færdsel sikkerheden for skoleeleverne, ligger Esbjerg Kommune helt i top.

95 ud af 100 mulige point og en delt førsteplads på landsplan med Aabenraa Kommune. Det er Esbjerg Kommunes resultat i Rådet for Sikker Trafik “Trafiktest 2019”, der måler de danske skoleelevers færdselssikkerhed på vejene.

Topplaceringen er Diana Mose Olsen (SF), der er formand for Børn & Familieudvalget i Esbjerg Kommune, naturligvis stolt af. Dog giver hun børn, forældre og skoler, der har arbejdet aktivt med at sætte trafiksikkerhed på dagsordenen, en stor del af æren for resultatet.

– Der er god grund til, at vi kan være stolte af førstepladsen, for så flot et resultat kræver en indsats fra rigtig mange sider, fortæller Diana Mose Olsen.

Fra bundplacering til toppen

I 2010 befandt Esbjerg Kommune sig helt anderledes i testens absolutte bund, som den lavest rangerende kategori i undersøgelsen. Men et øget fokus på trafiksikkerhed på skoler og i skolebestyrelser, en god kontakt med forældre og et velfungerende samarbejde med politiet, har flyttet Esbjerg Kommune fra bund til top på ni år.

Ved det seneste budgetforlig blev der afsat 2 millioner kroner til forbedringer af veje ved folkeskoler. Alene i år bliver infrastrukturen omkring otte af kommunens skoler forbedret for 3,5 millioner. Målet er at skabe større tryghed blandt elever og forældre.

– Vi fortsætter den gode dialog med skolerne og skolebestyrelserne og vil sammen se om der kan sættes andre initiativer i værk, der i sidste ende vil få flere til at gå eller cykle i skole, siger Søren Heide Lambertsen (S), der er formand for Teknik & Byggeudvalget.