Flag med masser af følelser

Vi er stolte når Dannebrog bliver brugt Foto Ebbe Salomonsen

Tekst og Fotos: Ebbe Salomonsen

Dannebrog fylder 800 år i 2019 nu åbner en anderledes særudstilling, der involverer mere end flagets historier.

Dannebrog vækker følelser – glæde, ærefrygt, stolthed, men også tvivl og vrede.

Der var stor deltagelse og mange kikkede ind forbi i går, da udstillingen åbnede. Mange mennesker havde stillet genstande til rådighed, mens andre havde deltaget i interview forud for udstillingen og der var ydet god kollegial rådgivning som Lulu Anne Hansen takkede for.

FDF dannede faneborg uden for Esbjerg Museum og Vestjysk Musik Konservatoriums Kor sang en række sange hvor Dannebrog indgår. Der var opsat et stort bord med ”Røde og Hvide symboler”. Hvidt brød, rødt syltetøj, rød/hvid spegepølse, den hvide ost og bolsjer med Dannebrog. Et flot arrangement, der absolut er et besøg værd.

Vi taler gennem Dannebrog – både til os selv og til andre. Flaget er vores nationale symbol, men vores følelser og meninger er meget forskellige. Glæde og neutralitet og nogle er også negative.

Historisk set har vikingerne og Dannebrog intet med hinanden at gøre. Vikingetiden var nemlig ovre da Dannebrog ifølge sagnet faldt ned fra himlene. Men i vores opfattelse er de to symboler tæt forbundet. Sagnhelten Holger Danske rejser sig når landet trues af ydre fjender, om han også har Dannebrog med vides ikke, men der er flere kombinationer. Modstandsgrupper under 2. verdenskrig, udsendte for forsvaret og folk som blot føler en stærk patriotisme kobles også alle til Dannebrog. Efter nederlaget i 1864 til Tyskland blev tradition at bruge Dannebrog ved begravelser af statsmænd, krigshelte og andre med særlig tilladelse at kisten bliver svøbt ind i Dannebrog.

Fra midten af 1800-tallet blev det almindeligt at bruge Dannebrog når der blev afholdt folkefester og sangfester mv. Fester og sang spreder glæde og harmoni – og ikke mindst vækker national følelse på tværs af forskellige samfundsgrupper. I dag er Dannebrog en fast del af fødselsdage, borddækning og den ”Røde og Hvide ” sammensætning og begivenheder offentligt eller privat. Villavejen stiller alle med en flagstang med Dannebrog når der er fødselsdag.

Dannebrog er en del af de fleste sportsstævner eller er med i en række flag fra de nationer der deltager. Og Dannebrog er med når sportsdeltagerne står som nummer et, to eller tre på skamlen for at få overrakt medalje. Mange danskere er stolte når Dannebrog bliver vist i mange forskellige sammenhæng fødselsdagskortet, gavebånd, servietter, duge og meget mere.

Vi var stolte da Erik Gundersen vandt i speedway i perioden 1981 – 1989 eller når danskere deltager i olympiade med Dannebrog på tøjet.

Dannebrog er blevet brugt i mange sammenhænge og flaget symboliserer flere nationale værdier. Flaget er en del af demokratiet eller er det patriotisme? Der har været store uenighed om værdien og brugen af flaget. Nogle udtrykker TVIVL om Dannebrogs berettigelse som fælles nationalt symbol, mens andre fejrer det mere end nogensinde. I 2012 var der 44% i en opinionsundersøgelse, at de forbandt Dannebrog med Dansk Folkeparti. I 2016 var det 42%. Det er blevet til en politisk kamp om flaget, og om Dannebrog hørte til i Folketingssalen. Børne- og ungdomsforeningen FDF ville skifte sit historiske logo bestående af et Dannebrog ud. Begge begivenheder afstedkom stor offentlig debat om, hvem og hvad Dannebrog repræsenterede. I folketinget ente det med et lille flag og FDF´s logo beholdt både våbenskjold og Dannebrog.

Flaget er magisk. Vi er stolte af det vi ære det, og vi er villige til at ofre os for de værdier, det repræsentere. Derfor kan der opstå VREDE, hvis et nationalt flag krænkes. Nationalistiske følelser går ofte hånd i hånd med vrede og aggression i folks følelser for deres nationalflag. Det ses dog ikke på samme måde i lande, hvor nationalflaget forbindes med patriotisme frem for nationalisme. I de seneste år har der været diskuteret, om Dannebrog er blevet et nationalistisk symbol.

VREDE har også vist sig på andre måder. I 1896 holdt J.C. Jacobsen stifteren af Carlsberg, ferie på Fanø. Et mondænt sted som tiltrak både danskere og den tyske overklasse. Det var almindeligt kendt at når der blev bygget sandslotte blev der brugt Dannebrog i toppen og det tyske nedenunder. Men det var ikke alle der mente dette og dette så C.J. Jacobsen og blev meget vred og trampede på det tyske flag. Vreden ulmede både blandt danskere og tyskere, og mange holdt sig fra at holde ferie på Fanø i årene efter.

 

Længe leve det danske flag!