Flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

En netop offentliggjort opgørelse fra Undervisningsministeriet viser at antallet af unge der søger en erhversuddannelse efter 9. og 10. klasse er stigende.

Det glæder Lederne, der peger på at at iværksætteri og ledelse er blevet en større del af uddannelserne, og  vil fortsætte med at få mere plads på erhvervsuddannelserne,  efter Christiansborg-politikerne i efteråret sendte et klart signal om, at iværksætteri og ledelse skal indgå i erhvervsuddannelserne.

– Hos Lederne tror vi på, at den gode udvikling vil fortsætte de kommende år, når den nye reform af erhvervsuddannelserne fra 2018 træder i kraft, og reformen fra 2015 får fuld effekt. Det er ikke sket endnu, siger chefkonsulent hos Lederne Henrik Casper.

– Det er glædeligt, at politikerne har lyttet til Ledernes forslag om at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive ved at få mere ledelse og iværksætteri på uddannelserne. Dels fordi virksomheder etableret af faglærte generelt klarer sig godt, og dels fordi iværksætteri interesserer de unge. To ud af tre elever på erhvervsuddannelserne anser det for vigtigt, at uddannelsen fører til, at de på sigt kan blive selvstændigt erhvervsdrivende, siger Henrik Casper.

Selvom andelen, der søger en erhvervsuddannelse, er stigende, er man stadig et godt stykke fra det mål, som blev sat, da erhvervsuddannelsesreformen blev vedtaget i 2014. Den gang lød ambitionen, at mindst 25 procent i 2020 skal søge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Det mål er mere end opfyldt for drengenes vedkommende, men andelen af piger, som søger en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, halter stadig efter.

– Derfor har vi hos Lederne blandt andet foreslået, at der formuleres nationale måltal for andelen af kvinder og mænd på erhvervsuddannelserne, ligesom der skal afsættes en pulje til udvikling og forsøg med nye toninger af eksisterende uddannelser på det tekniske område, så de appellerer mere til kvinderne, siger Henrik Casper.