Forslag om automatisk organdonation forkastet i folketinget.

Patientforeningen Organdonation – ja tak! Foreslog det såkaldte ”formodet samtykke” der i al sin enkelthed gik ud på at enhver automatisk bliver registreret som organdonor når man fylder 18 år.

Et stort flertal af danskerne går ind for organdonation, men samtidig har kun et fåtal taget aktiv stilling og meldt sig som donor i donorregisteret.

Ved et formodet samtykke, skulle registeret bevares, så man stadig aktivt kunne fravælge organdonation.

Udklip fra borgerforslaget:

FAKTUM

Ved indførelse af formodet samtykke vil vi kunne hæve donorraten i DANMARK og dermed redde menneskeliv.

INDFØRES PÅ ET OPLYST GRUNDLAG

Indførelse af formodet samtykke skal ske på et oplyst grundlag. Der skal derfor gennemføres et massivt oplysningsarbejde i minimum 1 år, inden det indføres, så alle danskere er bekendte med det nye donorsystem.

OPLYSNING OM ORGANDONATION

Organdonation – ja tak! foreslår desuden, at der indføres en obligatorisk tværfaglig temauge om organdonation i folkeskolen i 9. klasse, hvor denne oplysningsvideo inddrages.

Borgerfoslaget blev taget op til høring i Folketinget, men blev afvist under 2. høring.

 

FAKTA

■ Hver 2. uge dør én dansker på ventelisten til et nyt organ.

■ Kun 22% af danskerne har taget stilling til organdonation.

■ 90% af danskerne går ind for organdonation.

■ Hvert år venter over 450 danske børn, unge og voksne på et nyt organ.

■ I langt de fleste europæiske lande samt i Norge og Finland har man for længst indført formodet samtykke.

■ Danmark er det ringeste land til organdonation i Norden – og i europæisk sammenhæng er billedet det samme – vi er bagud, når det handler om organdonation.

■ Senest har man indført formodet samtykke i Wales (1. december 2015), Frankrig (1. januar 2017) og nu også Holland (fra juli 2020) – og om kort tid følger England trop og indfører formodet samtykke.

DEL