Fremtidens Marbækgård som Trailcenter!

Marbækgård, bygningen der er centrum for de nye planer for områdets faciliteter.Foto Ebbe Salomonsen

Tekst og Foto  Ebbe Salomonsen

Et fyrtårn for friluftsliv og motion i Marbæk.

Esbjerg Kommunes ideer med Marbækgård

I oplægget er faciliteter beskrevet således: Mødested for alle og mulighed for tværgående kontakter. Servicebygning for informationer om brug af området. Forenings lokaler til møder eller til opbevaring af udstyr. Faciliteter for idrætsudøvere, rutekort, omklædning og skabsplads til opbevaring af tøj og rengøring af udstyr. Grejbokse hvor man kan låne rekvisitter og udstyr til forskellige sportsgrene. Mulighed for tværgående relationer imellem de forskellige sports aktiviteter.

Hvordan skal Marbækgård bruges fremover?

Et af de første projekter der skal gennemføres, er hvad Marbækgård skal bruges til?

Esbjerg Kommune inviterede til ”åbent hus-dag” den 9. marts 2019 hvor mange kom for at give deres bidrag til, hvad gården og området kan bruges til og hvilke ønsker og ideer borgerne havde.

Dagen igennem var der besøg af mange borgere der kom med deres bidrag. Der var udlagt spørgeskemaer som var udarbejdet af 3 studerende fra SDU der læser Sociologi og Kultur og deres praktiske del til deres studie foregår i et samarbejde med Vej og Park i Esbjerg Kommune. Spørgeskemaernes resultat bliver fremlagt på et senere møde hvor interesserede borgere kan deltage.

Et kik i spørgeskemaerne viste meget forskellige ideer og interesser herunder; Gode ride og vandrestier – Smukke skovstier – Der er løse hunde – Mountainbikerne fylder meget – Flere shelters – Husdyr på gården – Flere bænke og affaldsspande i området – Ro og Fred til Naturoplevelser – Bedre adgang for kørestolebrugere – Overnatning for kano og vindsurfing- brugere nede ved stranden – Mere skiltning – Formidling af naturen – Naturvejleder – Læskure til hvile og en madpakke – Kano plads – Organisering af brugerne.

Så alt i alt er der mange gode forslag fra borgere og brugere, og mulighed for at blive opdateret om projektet fremadrettet. Dog skal her tilføjes, at det kun er de borgere der deltog i arrangementet den 9. marts og samtidig efterlod en mailadresse, der automatisk vil blive opdateret om fremskridt og ændringer for området.

Marbæk – Et unikt rekreativt naturrum i Esbjerg Kommune for styrkelsen af borgernes fysiske og mentale sundhed. Vedtaget i Esbjerg byråd den 26. august 2013.

Formålet er først og fremmest at sikre Marbæk områdets enestående værdier som skov- og naturområde, som en særlig ramme for et godt fritids- og udeliv. Borgernes forskellige behov for aktivitet skal favnes, så benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd.

Målet er at gennemføre en rækker konkrete projekter på kort og langt sigt, der kan understøtte de behov for fritidsoplevelser, som borgerne har nu og i tiden fremover. I planen skal sammenhængen mellem tidligere landskabs planer og de fremtidige projekter sikres. Tiltag i området skal indpasses efter planen, så der sikres en rød tråd i udviklingen af området.  Planen realiseres i takt med, at der findes midler dertil.