Havnerundfart og besøg på Fanø – Smedene i metal.

Skibs skrotning

Tekst og foto Ebbe Salomonsen

Smedene i Metal – Senior var tirsdag den 7. maj på udflugt.

Det er altid en oplevelse at se tingene fra en anden side og denne pragtfulde dag med høj sol og store drivende skyer var det Fanø færgen ”Sønderho” der blev benyttet til spændene havne rundfart.

Esbjerg Havn er på grund af terror trusler blevet lukket mange steder. Men det er stadig muligt at se havnen fra vand siden – og med en spændene guide på skibet blev det en spændene og oplysende tur. Mange nye ting er kommet til at fungere på havnen. Det startede tilbage 1868 hvor det blev vedtaget at anlægge en dokhavn med sluseporte, som var klar til at blive taget i brug i 1881. Fiskeren der havde fanget fra kysten så nu nye muligheder og søgte til den nye havn og en udvidelse var nødvendig med en fiskerihavn. Fiskerieventyret og de mange aktiviteter er nu slut og nye aktiviteter er nu olie, gas og sidst vindmøller som bliver udskiber fra havnen til nye områder i Europa hvor der bliver opstillet vindmøller. De nye aktiviteter på havnen har stor betydning for hvordan havnen er indrettet og der er kommet nye specielle skibe der nu er aktive i forbindelse med opstilling af møller eller den service der er nødvendig for at holde dem i gang. Der ligger stadig olierigge som venter på at komme på arbejde et sted ud i verden.  Olie og vind virksomheder skal hele tiden sørge for at alle deres medarbejdere er kvalificeret og der er træningscenter på havnen, såvel i både eller evakuering fra platforme ned til redningsbåde. Der ligger stadig ældre virksomheder der udfører reparation og vedligehold, og ved siden af ligger en virksomhed der ophugger skibe. Den sidste udvidelse af havnen er den nye lystbådehavn ”Esbjerg Strand” og den er ved at blive afsluttet og der bliver en lang række aktiviteter, bl.a. Esbjerg Roklub, kajakklubben og dykkerklubben. Ny er lyst og sejlbåde flytter ind i den nye havn, senere skal ”Horns Ren 1 ” også flyttes derud.

 

Slutning af rundvisning og en masse gode informationer lægger ”Sønderho” til i Nordby hvor en del af deltagerne ville gå en tur i byen og senere deltage i et kaffe-/tebord, mens andre går ud til Fanø Bryghus hvor der er ølsmagning af en række gode øl og stemningen var god da reporteren forlod stedet for at nå frem til Fanø Krogård hvor der var kaffe, te, samt Kringel og lagkage med masser af flødeskum. Dagen afsluttes med at deltagerne tager Fanø færgen til Esbjerg når de er klar til det. Solen skinner stadig kl. 15.30 med en frisk vind og det var et fint arrangement.