Hvad synes du at Marbækgård Trailcenter skal indeholde?

Esbjerg Kommune bevilligede sidste år 1,9 millioner kroner til udvikling af Marbækgård, der efter planen bliver et såkaldt trailcenter. Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Esbjerg Kommune bevilligede sidste år 1,9 millioner kroner til udvikling af Marbækgård, der efter planen bliver et såkaldt trailcenter.

Men kommunen vil meget gerne have input, derfor afholder de et borgermøde lørdag den 9.marts fra 10.00-14.00 på Marbækgård hvor alle er velkomne. Her vil byens borger have mulighed for selv, at komme med forslag, da centret skal rumme tilbud til så mange forskellige sportsgrene som muligt.

– Trailcentret skal fungere som samlingssted og mødepunkt for alle, som bevæger sig i naturen. Derfor vil vi nu gerne høre fra dem, som færdes i området. Det gælder både de brugere, som er med i en forening eller organisation, men også de brugere, som på egen hånd dyrker motion i naturen. Vi vil gerne have så mange forskellige brugergrupper med i denne tidlige fase, siger Søren Heide Lambertsen, der er formand for Teknik & Byggeudvalget.

DEL