Konsekvenser efter at en beboer på et plejehjem ikke kunne fortsætte i dagtilbud!

Der skal gives fleksible rammer for aktiviteter, som bedst muligt imødekommer de ældres behov, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, Olfert Krog.

Esbjerg Kommune vil analysere rammerne for aktiviteter for ældre på alle kommunens plejehjem. Målet er at skabe fremtidens rammer for aktivitet, som bedst muligt imødekommer borgernes behov. Dette er konsekvensen efter den sidste tids heftige debat i Esbjerg.

En beboer på et plejehjem i Esbjerg Kommune har for nyligt oplevet ikke at kunne fortsætte fuldt ud i dagtilbud, efter at hun er flyttet på plejehjem. Ifølge det nuværende serviceniveau er dagtilbuddet i dag forbeholdt ældre, som bor i eget hjem uden for plejehjemmet. Efter en individuel vurdering har beboeren indtil videre mulighed for at komme i dagtilbuddet tre dage om ugen og deltage i aktiviteter sammen med dem, hun kender. Kommunens Sundhed & Omsorgsudvalg vil se nærmere på hele området. Hvad virker, og hvad kan gøres bedre, når det gælder aktiviteter for ældre på kommunens plejehjem?

– Et værdigt ældreliv handler blandt andet om at have gode, meningsfulde relationer med andre medborgere. Det er vigtigt, hvad enten man bor i eget hjem eller på plejehjem, og aktiviteterne på vores plejehjem skal selvfølgelig være med til at understøtte dette. Derfor er vi i Sundhed & Omsorgsudvalget enige om hurtigt at sætte en analyse i gang, som skal sætte fokus på, hvordan systemet og rammerne for aktiviteter på plejehjemmene i dag er skruet sammen, og hvordan vi kan skabe mere fleksible rammer for aktiviteter, som bedst muligt imødekommer de ældres behov, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, Olfert Krog.

Et enigt Sundhed & Omsorgsudvalg ser frem til at arbejde med resultaterne af analysen, som skal danne grundlag for fremtidige beslutninger for serviceniveauet på området.