Kunderne kan trygt drikke vandet fra hanen

Esbjerg Ny Vandværk. Fotograferet for Din Forsyning A/S.

Vi har alle brug for vand i vores hverdag, og selvom kunderne i Varde og Esbjerg kommuner trygt kan drikke vandet fra hanen, er DIN Forsyning udfordret af pesticider i grundvandet. Jagten på nye vandressourcer er derfor sat i gang, for det handler om at være på forkant, så kunderne også i fremtiden kan have tillid til drikkevandet.

Drikkevandet er godt og sikkert
DIN Forsyning leverer drikkevand, der er rent og overholder alle gældende krav. Eric Lauridsen, afdelingsleder i Projekt Vand og Varme, DIN Forsyning, udtaler:

-Alle analyser bekræfter, at drikkevandet er godt og sikkert. Vandet overholder alle gældende krav.

DIN Forsyning udtager langt flere prøver af drikkevandet, end loven kræver. Vandet analyseres for en lang række stoffer – både naturligt forekommende og miljøfremmede stoffer.

Pesticider i drikkevandet
Det er vigtigt at understrege, at drikkevandet er godt. Alligevel er DIN Forsyning udfordret, når der bliver fundet pesticider i grundvandet. Pt. er der fundet pesticider på tre af deres kildepladser:

-Den største udfordring findes på kildepladsen i Varde. Her er alle boringer ramt af pesticider, og der er fundet flere forskellige typer. Kildepladserne i Bramming og Astrup er også ramte – dog i mindre grad, fortæller Eric Lauridsen.

DIN Forsyning har de pågældende steder tilrettelagt indvindingen således, at de kan undgå udsving i pesticidindholdet og kan producere drikkevand med lavest muligt indhold af pesticider. På trods af udfordringer, overholder drikkevandet fra alle vandværker grænseværdien for pesticider.

På jagt efter nye vandressourcer
DIN Forsyning undersøger løbende grundvandets kvalitet på både kildepladserne og i oplandet.

-Vi arbejder på at klarlægge, om der er andre pesticider, som i fremtiden kan give problemer på vores kildepladser. Samtidig må vi være realistiske og overveje, om de ramte kildepladser kan fortsætte med indvinding af drikkevand, udtaler Eric Lauridsen.

Hvad kildepladsen i Varde angår, er det allerede blevet besluttet, at den skal tages ud af drift. Pesticidindholdet giver store udfordringer i den daglige drift, og der er ikke udsigt til, at udfordringen bliver mindre. DIN Forsyning har derfor været på jagt efter nye vandressourcer, som er egnet til drikkevand, i Varde-området.

-Vi har fundet et dybt og velbeskyttet grundvandsmagasin i Vittarp, og vores undersøgelser har hidtil vist, at vandet er af meget god kvalitet og uden indhold af pesticider. Vi har derfor søgt om tilladelse til at etablere en række boringer i området, og vi håber på at kunne starte borearbejdet senere i år. Det handler om at være på forkant, så kunderne også i fremtiden kan have tillid til drikkevandet, afslutter Eric Lauridsen, afdelingsleder i Projekt Vand og Varme, DIN Forsyning.

Fakta

  • DIN Forsyning leverer varme og rent vand i Varde og Esbjerg kommuner samt håndterer regnvand og spildevand. I Varde Kommune er det os, der står for affald og genbrug.
  • Vi er en vigtig del af din hverdag. Som regel uden at du lægger mærke til os. Vores vigtigste opgave er at sikre, at du har en stabil, effektiv og velfungerende forsyning i høj kvalitet. Både nu og i fremtiden, hvor vi fortsætter arbejdet med at ruste os til klimaforandringer, mens vi sørger for, at vores aktiviteter er bæredygtige.
  • DIN Forsyning er ejet af Esbjerg og Varde kommuner, men vi er økonomisk uafhængige, og vores indtægter og udgifter skal balancere.
  • DIN Forsyning leverer 8,5 mio. m3 drikkevand til forbrug hvert år
  • Vandet indvindes på i alt 11 kildepladser i Esbjerg, Varde og Vejen Kommuner
  • Tre kildepladser i Varde, Bramming og Astrup er ramt af pesticider i flere boringer
  • Vandet analyseres i boringer, på vandværker, på ledningsnet og hos udvalgte forbrugere
  • Drikkevandet skal overholde grænser for indhold af naturlige stoffer og strenge krav for miljøfremmede stoffer og bakterier
  • DIN Forsyning udtager hvert år flere hundrede vandprøver
  • Læs mere om drikkevandskvaliteten på vores hjemmeside: https://dinforsyning.dk/da-dk/drikkevand/drikkevandskvalitet

DEL