Mange motiverede unge til Åbent Hus på Aalborg Universitet Esbjerg.

Der var stor interesse i forbindelse med åben hus arrangementet, hvor 263 unge lagde vejen ind forbi på Aalborg Universitet Esbjerg.

Forleden valgte i alt 263 gæster at lægge vejen forbi Niels Bohrs Vej til Åbent Hus på Aalborg Universitet Esbjerg, for at høre mere om Esbjergs ingeniøruddannelser. Igen i år fik arrangementet mange positive tilbagemeldinger fra de besøgende, der roste setuppet og den livlige aktivitet, der var på campus. Campuschef Anders Schmidt Kristensen glæder sig over det fine fremmøde, og lægger særligt vægt på at antallet af samtaler ved uddannelses standene og studievejlederne er steget betragteligt til ialt 123: ”Det tyder på at de unge på Åbent Hus er været mere motiverede end før, og det håber vi vil afspejle sig i optagetallet”.

Gæsterne var for de flestes vedkommende gymnasieelever, men også en del håndværkere var interesserede i at finde ud af, om de skulle bygge oven på deres erhvervsuddannelse og blive ingeniører.

Ud over at høre om uddannelserne, fik de besøgende også lejlighed at se, hvad de studerende arbejder med i praksis. ”Noget af det, vi har særligt fokus på at formidle, er at vi har det allerbedste udstyr på vores felt”, udtalte adjunkt Jesper Liniger fra universitetets Sektion for Energiteknologi: ”Det er vigtigt at de unge får et indtryk af, hvad vi egentlig arbejder med her på universitetet. Man behøver fx ikke rejse til København eller Århus for at arbejde med avanceret robotteknologi. Vi har det hele i Esbjerg både kørende robotter, droner og undervandsrobotter”.

I bygge- og maskinlaboratoriet var det særligt de forskellige 3D-printere, der løb med opmærksomheden. Især universitetets største, som kan printe emner på op til 1 kubikmeter. Her har en gruppe studerende fx printet et fungerende cykelstel. Et andet tilløbsstykke var AAU Esbjergs professionelle bryggeri, hvor ph.d.-studerende Sebastian Birkedal Kristensen gjorde gæsterne klogere på ølbrygning, – en disciplin der er på skemaet for de kemistuderende.