Nu tegnes linjerne for Maritimt Center på Esbjerg Strand

Udviklingen af et maritimt center på Esbjerg Strand, sendes i udbud til maj 2019

Sammen med Esbjerg Kommune, har en brugergruppe i årevis arbejdet med kravene til det kommende Maritime center på Esbjerg Strand. Nu mangler der kun godkendelse fra byrådet, før en arkitektkonkurrence går i gang til maj 2019. Vinderne skal i samarbejde med brugerne sørge for at projektet afvikles optimalt.

Formålet med det maritime center er at samle alle foreninger med maritime aktiviteter under et tag. Samtidig skal det være muligt for både borgere og turister at komme tæt på havnen og opleve de maritime aktiviteter.

Dykkerklubber, søsporten, roklubber, Havneskolen, Fiskeri- og Søfartsmuseet og andre nuværende og kommende brugere har siden 2016 været involveret i processen og har blandt andet diskuteret omfang og indhold i projektet og ønsker til rum, værkstedsfaciliteter med videre.

“Med det maritime center og de omgivende områder ønsker vi at skabe de optimale rammer, der inspirerer og opfordrer til sport, leg, læring og socialt samvær, såvel ude som inde. Centret bliver omdrejningspunkt for mange forskellige aktiviteter, som skal tilrettelægges i samarbejde med brugerne. Foreningslivet er konstant bevægelse og forandring, derfor er det vigtigt, at der indtænkes stor fleksibilitet i anvendelsen”, siger formand for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, May-Britt Andrea Andersen.

Centret kommer ikke alene til at danne ramme om maritime foreninger, det skal også bygges, så det kan bruges til rekreative formål for alle kommunens borgere.

“Esbjerg Strand skal være et sted, hvor byen møder havet, og hvor borgerne kan komme og opleve, at der emmer af liv, aktivitet og stemning. Maritimt Center på Esbjerg Strand skal bygges til at bruges døgnet rundt. Det betyder, at der skal tænkes robusthed og holdbarhed ind i alle de arkitektoniske og designmæssige løsninger”, siger formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, Søren Heide Lambertsen.

Fakta om Maritimt Center

Det forventede projekt har en samlet anlægsøkonomi på 49,7 mio. kr. Esbjerg Kommune har modtaget tilsagn fra fonde på 11 mio. kr. i tilskud til projektet.

Bygningen forventes at indeholde blandt andet klub- og fællesfaciliteter, undervisningslokaler, bådhaller, værkstedshal, faciliteter for lystbådssejlere, offentlige toiletter og forskellige depotfaciliteter.

Der vil blive lavet et sideløbende projekt for vand- og kajaktiviteter.

Projektet udbydes i en EU-totalrådgivningskonkurrence med forudgående prækvalifikation. Annoncering af EU-rådgiverudbud forventes i maj 2019.

Det forventes, at byggeriet starter i slutningen af 2020, og at bygningen står færdig i slutningen af 2021 eller starten af 2022.