Ny kunstgræsbane i Tjæreborg.

Tjæreborg Idrætsforening har længe ønsket sig en ny kunstgræsbane. Nu venter kun byrådets godkendelse, før anlægget af en kunstgræsbane kan gå i gang. Stor lokal opbakning og lokale initiativer, har i sidste ende  været afgørende for, at projektet kan blive til virkelighed.

Mange forskellige bidrag har medførst at der er indsamlet 2.5 millioner til projektet.

“Jeg glæder mig over, at vi ved fælles hjælp kan forbedre vilkårene for fodboldsporten i Tjæreborg. Byrådet har tidligere truffet en principbeslutning om, at kunstgræsbaner i Esbjerg Kommune skal finansieres med 50 procent eksterne midler. Den lokale indsats i Tjæreborg er et godt eksempel på, hvordan vi sammen kan videreudvikle vores kommune, så her også i fremtiden er attraktivt at leve”, siger formand for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, May-Britt Andrea Andersen.

Den nye kunstgræsbane vil blive placeret ved det eksisterende ishus, projektet inkluderer ud over en 11-mands bane blandt andet hegn, lysmaster, mål, spillerbokse og måltavle.

der er under planlægningen af banen taget hensyn til miljøet, Banen bliver ejet af Esbjerg Kommune, og dermed vil Esbjerg Kommune også stå for driften og bookingen.