Retten har talt! Sygedagpengesager kan gå om.

På Esbjerg Kommune står de klar til, at kikke nærmere på din sag, hvis du opfylder betingelserne.

Orientering til alle i Esbjerg Kommune, der tidligere har fået afsluttet deres sygedagpengesag på grund af reglerne om uarbejdsdygtighed!

En dom fra Østre Landsret af den 4. maj 2018 slår fast, at det ikke er muligt at standse udbetalingen af sygedagpenge eller sygedagpengerefusion med tilbagevirkende kraft i sager om uarbejdsdygtighed.

Du kan derfor have ret til, at vi genoptager din sag. Følgende betingelser skal være opfyldte:

Vi har standset udbetalingen af sygedagpenge eller sygedagpengerefusion efter bestemmelserne i lov om sygedagpenge § 7 om uarbejdsdygtighed med tilbagevirkende kraft.

Hvis du er i tvivl om, om de ændrede regler gælder i din situation eller du gerne vil have os til at se på din sag ud fra de nye regler, er du velkommen til at kontakte fagkonsulent Rikke Nørbæk.