Samme affaldssystem i hele landet???

En ny, national plan for affald sendes i høring i 2020, målet er at finde ud af hvordan man endnu mere end nu kan ensrette affaldssortering og indsamling af landets affald.

Som det er lige nu, kan kommunerne til en vis grad selv bestemme hvordan de vil indsamle og sortere affald. Men langt hen af vejen er sortering og genanvendelse faktisk afhængig af den enkelte husstand.

Grunden til at man sender den nye plan i høring nu, hænger blandt andet sammen med nye krav fra EU som dikterer, at bioaffald (madaffald) skal udsorteres til genanvendelse hos husstandende med virkning fra 2024 og tekstilaffald fra 2025. Derudover skal henholdsvis 55% og 65% af husholdningsaffaldet genanvendes i henholdsvis 2025 og 2035. I Danmark er vi på rette vej – men vi skal blive endnu bedre til at genanvende vores affald, hvis vi skal nå de nye mål.

Miljøstyrelsen har udformet en analyse af potentialet ved kommunal affaldsindsamling, Den pointerer at ensartede sorteringskriterier og informationskampagner kan være med til effektivisere på tværs af kommune grænser.  Især hvis de nye EU krav skal efterkommes.