To Esbjerg-skoler blandt de bedste til at løfte elever

Det kan godt være, de er gode til at holde frikvarter på Bohrskolen - men inde i klasselokalerne rykker eleverne sig også markant, fastslår ny rapport fra CEPOS.

Bohrskolen og Fortunaskolen er begge blandt de allerbedste grundskoler i landet til at løfte elevernes faglige niveau. Det fastslår ny rapport fra CEPOS.

Blandt de cirka 1.400 grundskoler i Danmark kan både Bohrskolen og Fortunaskolen bryste sig af at være blandt landets 20 bedste til at rykke elevernes faglighed ud fra de forudsætninger, og det udgangspunkt den enkelte skole og elev måtte have.

Det fremgår af den årlige rapport, der netop er udsendt af CEPOS.

Når man sammenligner skoler, er det vigtigt at tage hensyn til, hvilke hjem eleverne kommer fra. Det vil være lettere for en skole med mange børn fra ressourcestærke hjem at få høje eksamensgennemsnit, end det er for skoler med mange børn fra hjem, hvor forældrene eksempelvis ikke har lange uddannelser. Det tager analysen højde for, når den beregner skolernes evne til at løfte eleverne.

Forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS, siger om analysens resultater:

– Der er en betydelig forskel på præstationerne i landets svageste og landets stærkeste skoler. Den stærkeste skole har opnået elevpræstationer, som ligger godt halvandet karakterpoint højere, end hvad den svageste skole har opnået med elever med en tilsvarende socioøkonomisk baggrund.

– Der er også en betydelig grad af uforanderlighed i skolernes indbyrdes rangordning. Det peger desværre i retning af, at skoler kun i begrænset omfang lærer af hinanden, så de svage skoler løfter sig når de ser, at andre skoler opnår bedre resultater.

– Endelig findes et systematisk mønster, så frie grundskoler er lidt bedre til at løfte deres elever fagligt end hvad folkeskolerne præsterer. Derimod er efterskolerne klart svagere.

Læs mere om undersøgelsen ved at klikke her.

 

DEL