Tre lokale initiativer belønnet af fond

Den Esbjerg-baserede Verena Merz & Otto Kjærgaards Børnefond har netop uddelt godt 750.000 kroner til forskellige projekter, der støtter socialt udsatte børn og unge.

I alt fik 27 projekter økonomisk støtte, mens fonden havde modtaget 62 ansøgninger. Tre af de initiativer, der kan se frem til lidt mere at gøre godt med, er fra Esbjerg.

Korn180 / Støt en konfi’ fik 40.000 kroner:

Støt en konfi’ er rettet mod økonomisk trængte familier, der er udfordrede på flere andre planer og med tilknytning til kommunale støttekontaktpersoner. Centralt er det enkelte barns mindeværdige konfirmation. Desuden tilfører vi en tiltrængt succesoplevelse for konfirmandens forælder(re), der opnår en følelse af at slå til i forhold til sit barn. Familierne bliver inddraget i processen og frivillige håndterer planlægning og hjælper til på selve dagen. Lokale restauranter levere maden.

Korn180 er en socialøkonomisk virksomhed designet til at arbejde med og for sårbare unge mennesker i alderen 15-25 år. Håndværk, butiksdrift, kunst og kultur bruges som inspiration og virkemiddel. Visionen er at være en kreativ platform, hvor personlig deroute kan vendes.

Familiecenter Familiens Hus fik 10.000 kroner:

Et frivilligt, tidligt forebyggende tilbud til sårbare gravide og forældre i alderen 15-30 år, hvor målet er at skabe eller sikre tilknytning til uddannelse og job samt at skabe trivsel i familien. Modtager cirka 100 nye familier årligt.

Pengene skal bruges på initiativerne ’Madklub for mænd’ og ’Tøsehygge’.

– Vi ved, at unge forældre er udfordrede ift. at fastholde eller sikre uddannelse og job, og at et godt netværk kan være med til at styrke unges muligheder ift. fastholdelse. Vi håber at netværksaktiviteterne kan skabe gode relationer mellem forældrene og forventer at den umiddelbare effekt er, at de får indsigt i egne værdier og ressourcer, skrev foreningen i deres ansøgning.

Mentornetværk Esbjerg/Varde fik 30.000 kroner:

Pengene skal gå til støtte til etablering af pasnings- og aktivitetstilbud til børn.

Leg og lær-aktiviteter. Den primære målgruppe er børn i alderen 2-12 år født af nydanske forældre, bosiddende i udsatte og isolerede boligområder i Esbjerg, og hvis forældre deltager i vores mangeartede tilbud som kurser og debatcafeer. Den sekundære gruppe er forældrene som ønsker at lære mere om samfundets strukturer og hvordan man, gennem aktiv deltagelse kan være med til at skabe positive for den enkelte, familien og lokalsamfundet.

Mentornetværk Esbjerg/Varde er en forening, som arbejder på at skabe forbedrede muligheder for integration, inklusion og kulturel mangfoldighed i Esbjerg og Varde kommuner gennem frivillige ordninger, som matcher indvandrere og flygtninge (nydanskere) med frivillige mentorer. Mentorerne er aktive på arbejdsmarkedet eller på anden vis solidt forankret i det danske samfund.

Vil gøre udsatte børn til omsorgsfulde voksne

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer og projekter, der udføres af enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner, hvis arbejde gavner svigtede og socialt udsatte børn og unge.

Visionen er at give børn og unge, som har oplevet svigt og/eller er socialt udsatte, en bedre chance i livet. Gennem investeringer i socialt udsatte børn og unges liv og fremtid, at give dem muligheder for at blive aktive og engagerede deltagere i samfundet.

Alle sårbare børn og unge, som både nu og her og på sigt kan få gavn af støtte/investering i et projekt er mulige modtagere. Der er ingen geografisk begrænsning for hvor fonden kan støtte, dog skal det være muligt for fondens bestyrelse på rimelig vis at kunne følge projektet.

Fonden har have særligt fokus på projekter, der kan have svært ved at finde hel eller delvis støtte hos de store fonde eller det offentlige.

VMOK-Fonden blev stiftet i Esbjerg i januar 2012, og har Eva Merz Kjærgaard som dens formand.

DEL