Et midlertidigt farvel til unødig kørsel Ribes bykerne

Fra den 24. juni og seks uger frem skal vejbomme lede den unødvendige trafik udenom Domkirkepladsen i Ribe. Allerede den 20. marts vil der være orienteringsmøde om det kommende trafikforsøg.

Alle interesserede er velkomne, når styregruppen bag trafikforsøgene i Ribes bykerne inviterer til orienteringsmøde. Med til mødet vil der være repræsentanter fra Lokalråd Ribe Midt, Ribe Bykernes beboerforening, Ribe Handelsstandsforening og Esbjerg Kommune, og deltagere kan se frem til at høre oplæg om trafikforsøget. Orienteringsmødet finder sted den 20. marts kl. 19-21 i Multisalen på Ansgarskolen Vadehav. Via Esbjerg Kommunes hjemmeside skal man tilmelde sig orienteringsmødet for at sikre, at der er plads til alle, der har lyst til at være med. Seneste tilmelding er den 17. marts.

På orienteringsmødet vil det også være muligt at stille spørgsmål til elementerne i trafikforsøget, som indebærer, at trafikanter fra den 24. juni til og med den 11. august vil blive mødt af midlertidige vejbomme i Stenbogade, Grydergade og Grønnegade. Blomsterkummer i Skolegade skal helt forhindre adgang til Domkirkepladsen og i Præstegade afprøves et kørselsforbud, som dog ikke vil gælde for gadens beboere og andre med ærinde i gaden.

Fra starten af juni bliver udstyret med vejbommene sat op i de tre gader, men forsøget begynder først i slutningen af måneden.
”Der er i projektet sat god tid af til at teste løsningen med at vejbommene skal kunne scanne nummerplader på de køretøjer, der nærmer sig. Hvis køretøjet har en køretilladelsen, vil vejbommen åbne. Man vil altid kunne køre ud af området, for vejbommen åbner automatisk, når et køretøj kører frem mod bommen,” uddyber Henning Ravn, formand for Plan & Byudviklingsudvalget.
Udover den automatiske nummerpladescanning, der giver adgang til biler med en køretilladelse, vil bommene også kunne åbnes med en kode via en SMS på en mobiltelefon.

Omkring en måned før vil man via Esbjerg Kommunes hjemmeside kunne søge om at få en køretilladelse, som giver adgang til Domkirkepladsen. På hjemmesiden kan man allerede nu se en liste over, hvem der er berettiget til at få en køretilladelse under forsøget i 2024.
Køretilladelsen bliver ikke personlig, men vil gælde for det køretøj, der ansøges til.
Tilmeld dig orienteringsmødet her: https://www.esbjerg.dk/politik-og-demokrati/hoeringsportal/hoering?hid=51dbe205-2c24-4064-a6b9-3c79b4f86661&preview=MjMtMDItMjAyNCAxMjoyNA==
Se mere om trafikforsøget her: www.esbjerg.dk/trafikribe