Nu starter sæsonen for alvorlige brandskader

Nu starter sæsonen for alvorlige brandskader: ‘Vi oplever hvert år skader for millionbeløb’

Ukrudtsbrændere er blevet et uundværligt redskab for mange husejere, der gerne vil holde havens kanter og fliser fri for uønskede planter. Men lige nu sker der en klar stigning i brandskader forårsaget af ukrudtsbrændere, og det kan i værste tilfælde ende med skader for millioner af kroner for den enkelte, advarer Gjensidige om.

Foråret har for alvor ramt Danmark, og for mange af os betyder det et længe ventet gensyn med haven, der skal gøres klar til de kommende sommermåneder.
Her er ukrudtsbrændere ikke kun blevet et yndet redskab blandt haveejere, der gerne vil slippe af med uønskede planter i havens hjørner og sprækker. De er også hvert år skyld i hundredvis af brandulykker med risiko for både personskader og omfattende skader på bygninger
Ifølge tal fra Beredskabsstyrelsen har ukrudtsbrændere alene været skyld i næsten 1500 udrykninger over en tre-årig periode, hvor knap en tredjedel af sagerne har handlet om ild i beboelsesbygninger.

Problemerne med ukrudtsbrændere kan også mærkes hos Gjensidige, der lige nu oplever en klar stigning i antallet af brandskader i forbindelse med havearbejdet. Og selvom en stor del af ulykkerne ender med relativt begrænsede skader, så er nogle desværre også så omfattende, at der sker skader for store millionbeløb.
“Vi ser desværre de her sager hvert år, og mange gange sker det, fordi man bruger ukrudtsbrænderen for tæt på hegn og bygninger. De tørre omgivelser medvirker til, at ilden hurtigt får fat og breder sig til andre bygninger som så risikerer at føre til voldsomme og omfattende skader,” siger Henrik Sagild, der er skadedirektør i Gjensidige.
Han vurderer samtidig, at en stor del af ulykkerne med ukrudtsbrændere bunder i manglende opmærksomhed og viden om, hvordan man bruger dem korrekt.
“Ukrudtet skal kun svitses og ikke brændes væk, og samtidig skal man være bevidst om, at man arbejder med åben ild. Det betyder, at man skal være opmærksom på vind og tørkeforhold samt holde afstand til bygninger og plankeværk. Og mindst ligeså vigtigt: Sørg for at have hele din opmærksomhed på det, du er i gang med.”

Gode råd ved brug af ukrudtsbrænder:
1. Hold øje med tørkeindexet på dmi.dk.
2. Hold kun ukrudtsbrænderen over ukrudtet i kort tid.
3. Hold afstand til bygninger, plankeværk og tør bevoksning.
4. Efterlad aldrig en tændt eller varm ukrudtsbrænder.
5. Hav altid vand eller udstyr til brandslukning i nærheden.
6. Sørg for, der ikke er efterladte gløder i forbindelse med arbejdet.
7. Afmonter gasflasken efter brug.
(Kilder: Sikkerhedsstyrelsen, Beredskabsstyrelsen)