Ny indsats skal hjælpe forældre med at engagere sig i deres børns digitale liv

Forbrugerrådet Tænk, Ole Kirk’s Fond, Børns Vilkår, Mary Fonden, Medierådet for Børn og Unge, og Red Barnet

Forældre taler sjældent med børnene om deres digitale liv trods bred enighed om, at det er vigtigt. Ny indsats af Forbrugerrådet Tænk og Ole Kirk’s Fond i samarbejde med Børns Vilkår, Mary Fonden, Medierådet for Børn og Unge og Red Barnet skal hjælpe forældre med at navigere i børnenes digitale udfordringer fra mobning til datahøst.

De fleste forældre synes, det er vigtigt at være involveret i børns digitale liv, og 8 ud 10 oplever også, at de har forståelse for deres børns færden på digitale platforme. Men spørger man forældrene om, hvor ofte de taler med børnene om deres digitale liv, svarer 44 pct., at sådanne samtaler kun finder sted 3 gange om måneden eller sjældnere.
Det viser en undersøgelse foretaget i forbindelse med en ny indsats, ’Genvej – til dit barns digitale liv’, som Forbrugerrådet Tænk og Ole Kirk’s Fond nu lancerer i samarbejde med Børns Vilkår, Mary Fonden, Medierådet for Børn og Unge og Red Barnet.
Med ’Genvej – til dit barns digitale liv’ vil organisationerne åbne børn og unges digitale verden for forældrene og give dem endnu bedre forudsætninger for at understøtte deres børns brug af digitale platforme.

Den nye undersøgelse viser nemlig også, at 3 ud af 4 forældre er trygge ved, at deres børn nok skal komme til dem, hvis de oplever noget ubehageligt på nettet. Men ifølge tidligere undersøgelser, hvor man har adspurgt børn og unge selv, sker det kun et fåtal af gangene. Det viser blandt andet en undersøgelse fra Medierådet. Og en undersøgelse fra Red Barnet viser fx, at kun hvert fjerde barn er gået til deres forældre efter at være blevet udsat for en digital krænkelse.

”Vi ved, at danske forældre rigtig gerne vil være der for børnene i deres digitale færden. Men vi er bekymrede for, om de generelt overvurderer deres egen involvering og indsigt i børnenes liv på de sociale medier, og når de gamer. Børn og unge har i dag helt nye muligheder for positive fællesskaber, læring og underholdning. Dem er danske forældre gode til at omfavne, men der er også en alvorlig bagside i form af risiko for mobning, svindel, krænkelser og grooming, som børn og unge behøver hjælp til at undgå, ” siger Anja Philip, Formand for Forbrugerrådet Tænk.
Via indsatsens sociale medier og hjemmesiden genvej.org vil forældre fremover kunne finde viden om en lang række emner og problematikker, som børn og unge kan støde på online. Derudover vil ’Genvej – til dit barns digitale liv’ give gode råd og konkrete redskaber til at starte samtalen med sit barn og engagere sig mere i dets hverdag på digitale platforme.
”Forældre, som ønsker at hjælpe deres børn med at navigere digitalt, har ofte et behov for selv at blive klædt ordentligt på til at kunne guide deres børn bedst muligt. Der findes i dag mange forskellige tilbud og gode råd indenfor forskellige problematikker, som billeddeling, datamisbrug og grooming. Udfordringen er bare, at forældrene skal gå mange forskellige steder hen for at samle den aktuelle viden om, hvordan de på bedste vis støtter op om de unges digitale liv. Derfor er vi glade for, at vi med ’Genvej – til dit barns digitale liv’ har samlet kræfterne og skabt en samlende portal målrettet forældre”, siger Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond.

Om Genvej – til dit barns digitale liv
’Genvej – til dit barns digitale liv’ tilbyder en indgang, en genvej, til børn og unges digitale liv. Gennem projektets sociale kanaler og på hjemmesiden genvej.org kan forældre og omsorgspersoner finde konkrete råd og viden og inspiration og øvelser i forhold til en lang række emner og problematikker, som børn og unge måtte støde på online, såsom mobning, digitale krænkelser, influencere og reklamer, ensomhed, gaming og digitale fællesskaber.
På Genvej.org findes både helt nyt materiale men også allerede eksisterende indhold, så det er samlet og let tilgængeligt for forældre.
Formålet med Genvej er at åbne børn og unges digitale verden for forældrene og give dem endnu bedre forudsætninger for stillingtagen og for at understøtte deres børns brug af digitale medier og platforme.
Genvej er et partnerskab mellem Forbrugerrådet Tænk og Ole Kirk’s Fond i samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår, Mary Fonden og Medierådet for Børn og Unge samt med en række andre aktører.

Fakta om børns digitale liv
• 8 ud af 10 (82 pct.) forældre svarer ”helt enig” eller ”delvist enig” til, at de har forståelse for deres børns digitale liv (Genvejs baselinestudie 2023).
• 3 ud af 10 elever i 5. klasse (29 pct.) og 4 ud af 10 i 8. klasse (42 pct.) oplever i mindre grad eller slet ikke, at deres forældre forstår, hvad de laver online (Børns Vilkår 2022).
• 3 ud af 4 forældre har tillid til at deres barn kommer til dem, hvis de oplever noget ubehageligt digitalt (Genvejs baselinestudie 2023)
• Mange børn og unge deler ikke deres online hverdagsoplevelser med deres forældre, da flere peger på, at de(forældrene) alligevel ikke kan relatere sig til det (Medierådet for Børn og Unge 2022).
• Kun hver fjerde barn er gået til deres forældre eller anden voksen person i familien/omgangskredsen efter at være blevet udsat for en digital krænkelse. Hver femte har ikke sagt det til nogen (Red Barnet 2021).
• 44 pct. af danske forældre taler med deres børn om, hvad de laver digitalt, 3 gange om måneden eller sjældnere. 21 pct. taler med deres børn sjældnere end 1 gang om måneden eller aldrig (Genvejs baselinestudie 2023).
• 42 pct. af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på nettet i løbet af det seneste år (Red Barnet 2021).
• 15 pct. af de 11-19-årige har oplevet at blive bestjålet eller franarret ting på internettet, mens 8 pct. har oplevet trusler eller krænkelser (VIVE 2022).

Øvrige partnere udtaler
”Alt for mange børn, der er blevet udsat for digitale krænkelser, står helt alene med det. De får simpelthen ikke den hjælp, de har brug for. Følelser af skyld og skam betyder, at de undlader at række ud til deres forældre eller en anden voksen. Derfor er det så vigtigt, at forældre er nysgerrige og tager dialogen med deres børn om, hvad børnene laver online, og at forældrene ved, hvor de kan gå hen, og hvad de skal gøre, hvis barnet udsættes for krænkelser. Vi har udviklet en digital førstehjælpskasse til landets forældre, som de for eksempel kan bruge, hvis deres søn afpresses til at dele nøgenbilleder eller deres datter bliver mobbet online,” – Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet

”Vi ved, at børnebeskyttelsen på internettet ikke er god nok, at der bliver høstet data, anvendt fastholdelsesmekanismer, og at børn kan møde indhold, der ikke er alderssvarende, eller som endda er ulovligt eller krænkende. Det er et fælles ansvar at passe på børn og unge, der færdes på nettet, og i dette er forældrene en vigtig del af børn og unges ”skjold”. Derfor er det et stort problem, at mange børn og unge føler, at de ikke kan snakke med deres forældre eller andre voksne om deres onlineoplevelser. Det betyder noget, at de voksne forstår deres virkelighed, men det kan virke uoverskueligt at forholde sig til alt det, som børn og unge har adgang til og bruger meget tid på. Vi har derfor udviklet explainer-videoer til tre udbredte digitale tjenester, som kan hjælpe forældrene med øget viden og kritisk opmærksomhed – og vi giver tips til samtalen,”- Miriam Michaelsen, forperson i Medierådet for Børn og Unge.

”Ofte udspiller børns digitale aktiviteter sig skjult for forældre, som derfor kan have svært ved at hjælpe børnene med at navigere online. Men børn og unge har brug for deres forældre til at færdes i en ofte kompleks online verden, hvor meget er på spil for børnene. Heldigvis ved vi, at forældre rigtig gerne vil engagere sig i og støtte op om deres børns digitale liv. Derfor ønsker vi med Genvej at give forældre et bedre indblik i børnenes digitale verden samt nogle konkrete råd og redskaber til, hvordan de kan forstå deres online-liv og stå til rådighed, uanset om det handler om digital mobning, fælles chattråde, (manglende) likes, billeddeling, gaming eller streaks,” – Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.
”Den digitale udvikling går meget hurtigt, og som forældre kan man hurtigt tabe pusten i forsøget på at følge med. Men vi bliver nødt til at prøve. For børn og unge har brug for deres forældre til at håndtere det digitale liv. Med Genvej ønsker vi at give forældre en håndsrækning, så de bedre kan guide deres børn igennem den digitale jungle. I Mary Fonden er vi særligt optagede af, at forældre bidrager til positive børne- og ungefællesskaber online. Alle har brug for at være en del af inkluderende fællesskaber, hvor de bliver anerkendt og respekteret – uanset om det er fysisk eller online”, – Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.