DIN indsats gør en forskel

DIN Forsyning: Vi har i de seneste måneder modtaget flere henvendelser fra kunder, der har haft mistanke om en utæthed i fjernvarmesystemet. Det har resulteret i, at vi har fundet ti brud, som vi nu arbejder på at få udbedret.

Hvor vi tilbage i februar måned oplevede et vandtab på omkring 500 kubikmeter, er det lykkes at reducere vandtabet til omkring 400 kubikmeter. Det går med andre ord bedre, og vi takker for jeres meget præcise henvendelser.

Der er stadig brud, der mangler at blive udbedret. En udbedring kræver nemlig, at vi lukker for varmen, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt at gøre lige nu og her. Vi har derfor placeret skilte som vist på billedet, hvor vi er opmærksomme på udfordringen og arbejder på at få den løst. Når udbedringerne er i hus, satser vi på at kunne reducere vandtabet yderligere med op til 100 kubikmeter.

Er du ude, og opdager du f.eks. grønt vand, der strømmer op af jorden, tørre pletter på en våd vej eller damp fra kloakken, så tøv ikke med at give os et kald på 74 74 74 74. Nummeret virker også uden for vores åbningstid, hvor vores vagt er klar. Det er vigtigt at få lappet utætheder, for på den måde kan vi mindske spild af ressourcer.