Boligprojekt i Ølgod udskudt: Materialepris matcher ikke budget

Ifølge den oprindelige plan skulle Bolig Syd Vest nu være i gang med opførelsen af 33 seniorvenlige familieboliger på Østerbro i Ølgod. Men status er den, at projektet er sat i bero. Og det ikke fordi, man ikke gerne vil i gang med projektet.

Kundechef Bolig Syd Vest, Per Lønborg Andersen:

”Omstændighederne gør, at vi har sat projektet i bero. De stigende materialepriser har en stor indflydelse på beslutningen, da det i tal vil betyde en stigning på 7 mio kr.

Skal vi holde os indenfor budgettet, vil det betyde, at vi skal gå på kompromis med byggeriets kvalitet i så stort et omfang, at det kvalitetsmæssigt ikke lever op til vores standard. Vi ønsker ikke at opføre boliger, vi ikke selv ville bo i.”

”Området i Ølgod, boligerne skal opføres i, trænger til fornyelse. Og boligerne er efterspurgt. Så vi ser frem til, at projektet kan blive en realitet. Spørgsmålet er, hvornår tiden igen tillader det.”

 Boligselskabet har fortsat stor efterspørgsel på lejligheder i Ølgod, og derfor ser de frem til de nye lejligheder på Østerbro bliver en realitet. Selskabet oplever, at flere seniorer ønsker at sælge deres villa og i stedet flytte i en lejlighed lokalt, hvilket giver plads til nye familier, som kan købe en villa og bosætte sig i Ølgod. Den nye bebyggelse vil give plads til alle typer mennesker, hvilket skaber de bedste bo-vilkår og understøtter fællesskaber og grundlaget for et velfungerende nærmiljø.